Category: Facility

ለአብክመ ሳይንስና ቴክኖሎጅ፤ኢንፎርሜሸን ኮሙዩኒኬሽን ኮሚሽን ሰራተኞች የከይዘን ስልጠና ተሰጠ

የአማራ አመራር አካዳሚ ለሳይንስና ቴክኖሎጅ፤ኢንፎርሜሸን ኮሙዩኒኬሽን ኮሚሽን ሰራተኞች የካይዘን ስራ አመራር ስልጠና ሰጠ የአማራ አመራር አካዳሚ ለሳይንስና ቴክኖሎጅ፤ኢንፎርሜሸን ኮሙዩኒኬሽን ኮሚሽን ሰራተኞች ከመጋቢት 06/2013 ዓ.ም ጀምሮ ለተከታታይ ሶስት ቀናት በከይዘን ስራ አመራር ፍልስፍና አተገባበር ዙሪያ ስልጠና ሰጥቷል፡፡ስልጠናዉ በአካዳሚዉ የስራ አመራር ልማት ዳይሬክተር አቶ ዮሐንስ ወርቁ እና በአካዳሚዉ  አማካሪዎች በጋራ እየተሰጠ ይገኛል፡፡የከይዘን የስራ አመራር ፍልስፍናን በተገቢዉ በመተግበር …

ለአብክመ ሳይንስና ቴክኖሎጅ፤ኢንፎርሜሸን ኮሙዩኒኬሽን ኮሚሽን ሰራተኞች የከይዘን ስልጠና ተሰጠ Read More »

የአማራ አመራር አካዳሚ የ2013 የመጀመሪያ ግማሽ ዓመት አፈፃፀም ግምገማዊ ዉይይት አካሄደ

የአማራ አመራር አካዳሚ የ2013 የመጀመሪያ ግማሽ ዓመት አፈፃፀም ግምገማዊ ዉይይት አካሄደ የካቲት 22/06/2013 ዓ.ም የአማራ አመራር አካዳሚ ሰራተኞች በ2013 የመጀመሪያ ግማሽ ዓመት ዕቅድ ክንዉን አፈፃፀም ግምገማዊ የውይይት መድረክ አካሂደዋል፡፡የአካዳሚው ዕቅድ፤በጀትና ፕሮጀክት ዝግጅት ክትትልና ግምገማ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር በሆኑት አቶ ያረጋል ዳምጤ በግማሽ አመቱ በእቅድ ከተያዙት የቁልፍና አበይት ተግባራት ዉስጥ አብዛኞቹ ተግባራት በተሻለ ሁኔታ ማከናወን መቻሉን ባቀረቡት …

የአማራ አመራር አካዳሚ የ2013 የመጀመሪያ ግማሽ ዓመት አፈፃፀም ግምገማዊ ዉይይት አካሄደ Read More »

የስራ ላይ ስነ-ምግባር ስልጠና መውሰዳቸው በስራ ላይ ስኬታማ መሆን እንደሚያስችል ሰልጣኞች ገለፁ!

የአብክመ ሳይንስ ቴክኖሎጅና ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ሰራተኞች እና አመራሮች የስራ ላይ ስነ-ምግባር ስልጠና ወሰዱ የአብክመ አመራር አካዳሚ ለአብክመ ሳይንስ ቴክኖሎጅና ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ሰራተኞች እና አመራሮች የስራ ላይ ስነ-ምግባርላይያተኮረ ስልጠና ከየካቲት 10/2013 ዓ.ም ጀምሮ ለተከታታይ ሶስት ቀናት  በመስጠት ተጠናቋል፡፡ የሥልጠናው ዓላማ የአመራሮችንና ከፍተኛ ባለሙያዎችን እውቀት ፣ ክህሎት ፣ተቋማዊ የሥራ ሥነ ምግባር፣ አመለካከትና ተነሳሽነትን ማሳደግ ነው ሲሉ የአካዳሚው  …

የስራ ላይ ስነ-ምግባር ስልጠና መውሰዳቸው በስራ ላይ ስኬታማ መሆን እንደሚያስችል ሰልጣኞች ገለፁ! Read More »